Yoyolar

- Kartlarn rahat bir ekilde kullanlabilmesi iin tasarlanmlardr.

- Boyun ve Ask ipleri ile kullanabilmektedir.

- Genellikle Mavi, Beyaz, Krmz ve Siyah renkte bulunmaktadr.

- Kemer ve benzeri aksesuarlarla kullanabilme.

- stmzde kolayca tanabilmektedir.